Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

XXXMarkt.com wordt onderhouden door Isosoft Media SL (hierna 'Isosoft'). Op de inhoud en het gebruik van XXXMarkt.com zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van XXXMarkt.com houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Isosoft behoudt zich het recht voor XXXMarkt.com alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op XXXMarkt.com daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van XXXMarkt.com, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Isosoft, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Isosoft zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van XXXMarkt.com, mag niets van BdsmMarkt.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Isosoft.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op XXXMarkt.com is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Isosoft spant zich in om de informatie op XXXMarkt.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Isosoft sluit iedere aansprakelijkheid voor op XXXMarkt.com verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op XXXMarkt.com worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Isosoft sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op XXXMarkt.com geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Isosoft spant zich in om UwDomein.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van XXXMarkt.com.

Hyperlinks

Hyperlinks op XXXMarkt.com kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Isosoft. Isosoft biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Isosoft worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op XXXMarkt.com wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar XXXMarkt.com verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van XXXMarkt.com worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?